Wat leeft 2020 am Käercher Gréiweschlass?

 • Concerts de Koerichden 17. Mee an den 21. Juni. Béid Concerten ginn op den 11. Oktober 2020  (Quatuor Louvigny) an den 18. Oktober 2020
  (Kae Shiraki, Sandrine Cantoreggi a Leo Halsdorf) verluecht.

 • Kino am Schlassden 11. Juli 2020.
  Dës Manifestatioun, gëtt op 2021 verluecht.

 • Concert Menina & Meninasden 19. Juli 2020.
  Dës Manifestatioun, gëtt op 2021 verluecht.

 • Beautiful Decayden 22. an 23. August. Dës Manifestatioun gët op den 29. an 30. Mee 2021 verluecht.

 • Tempus Mediaevale  den 19. an 20. September. 2013 wor déi leschten Editioun vun dësem beléifte Mëttelalterfest an no de villen Aaarbechten sollt et dëst Joër erëm lass goën … och den Tempus Mediaevale gëtt op den 18. an 19. September 2021 verluecht.

Search