Luxemburger Wort 30.01.2003

Aus der Genneralversammlung der 480 Mitglieder zählenden Käercher Schlasfrënn

2003 -Koericher Gréiweschlass soll Château culturel werden

1993-2013
2014-2018
2019